Malay Chinese (Simplified) English

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BATU PAHAT

JABATAN TENAGA MANUSIA

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA


 

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu kami berjanji:

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

           Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Batu Pahat (01 Januari 2018 hingga  28 Februari 2018)

Bil

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Diproses dan Selesai

Peratus Pencapaian

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Kewangan

16

16

100%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

0

0

100%

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Kewangan

15

0

0%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

Bagi Sesi 2/2017, sebanyak 544 slip keputusan telah dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

Bagi Sesi 2/2017, sebanyak 544 slip keputusan telah dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pentadbiran

50

50

100%

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates