Malay Chinese (Simplified) English

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BATU PAHAT
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA


Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu kami berjanji:

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

           Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Batu Pahat (01 Mac 2020 hingga 30 April 2020)

Bil

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Diproses dan Selesai

Peratus Pencapaian

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Kewangan

126

125

99.2%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

0

0

100%

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Kewangan

29

29

100%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

439 (sesi 2/2019)

439 (sesi 2/2019)

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pentadbiran

50

50

100%

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates