Malay Chinese (Simplified) English

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BATU PAHAT

JABATAN TENAGA MANUSIA

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA


 

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu kami berjanji:

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Batu Pahat (01 Jun 2017 hingga 31 Julai 2017)

Bil

Piagam Pelanggan

Bahagian

Bilangan Diterima

Bilangan Diproses dan Selesai

Peratus Pencapaian

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

65

65

100%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Kaunselor

14

14

100%

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Pentadbiran

-

-

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

Bagi Sesi 1/2017, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan untuk menuntut slip keputusan telah diedarkan pada 1 Ogos 2017

Bagi Sesi 1/2017, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan untuk menuntut slip keputusan telah diedarkan pada 01 Ogos 2017

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pentadbiran

85

85

100%

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates