Malay Chinese (Simplified) English

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI

Untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

MISI

Untuk menjadi organisasi terunggul di dakam pembangunan tenaga kerja yang berdaya saing.

OBJEKTIF

  • Melahirkan tenaga kerja terlatih bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran serta penumpuan terhadap kemahiran dan teknologi industri terkini.
  • Memastikan tenaga kerja berkualiti dan bersesuaian dengan permintaan industri.
  • Mewujudkan lebih banyak program latihan dan kursus-kursus pengkhususan (tailored-made-course) dalam penyelia dan pekerja mahir daripada sektor industri.
  • Mengukuhkan dan menggalakkan penglibatan sektor swasta secara aktif dalam bidang latihan yang ditawarkan. 
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates