Malay Chinese (Simplified) English

BAHAGIAN ELEKTRONIK


Pengenalan  :

Tujuan kursus elektronik ini di perkenalkan ialah untuk menyahut seruan kerajaan selaras dengan perkembangan sektor perindustrian negara iaitu bagi mengeluarkan tenaga mahir khususnya dalam bidang elektronik . Kursus ini menawarkan latihan teori dan amali yang menumpukan pembentukan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang teknologi elektronik industri seperti Hidraulik & Pneumatik ,Programmable Logic Controller (PLC) dan sebagainya .

 

Objektif Jabatan :

  1. Untuk menjadi Jabatan terunggul didalam pembangunan tenaga kerja yang berdaya saing dalam sektor industri elektronik di Malaysia.
  2. Untuk menjadi hub tenaga mahir Negara bagi mengeluarkan graduan yang berketrampilan dan berkemahiran didalam sektor elektronik.

 

Kursus Yang Disediakan:

Jangka Panjang

  1. Kursus Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik
  2. Kursus Diploma Teknologi Perindustrian Elektronik

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates