Malay Chinese (Simplified) English

 


BAHAGIAN MEKATRONIK


A. PENGENALAN

Kejuruteraan mekatronik merupakan bidang yang berpotensi besar dan sangat penting dalam industri masa kini. Ia menggabungkan Kejuruteraan Mekanikal dengan Kejuruteraan Elektronik, Teknologi Komputer dan Kawalan untuk menghasilkan suatu sistem bersepadu.

Program Pengajian Diploma Kejuruteraan Mekatronik direkabentuk untuk menampung terhadap tenaga kerja separa mahir yang semakin meningkat dalam bidang ini. Program ini merangkumi bidang teori dan amali yang mantap serta latihan industri bagi menyediakan para pelajar menghadapi dunia pekerjaan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sistematik melahirkan para lulusan yang berkebolehan dan kreatif serta mampu menyelesaikan masalah.

Tahap setiap kursus bermula dari peringkat asas sehingga tinggi di samping kerja-kerja makmal dan bengkel yang berkaitan. Struktur kurikulum yang disediakan akan membolehkan para pelajar mengaplikasikannya apabila melaksanakan projek pelajar semester akhir. Pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama enam bulan ketika di semester akhir untuk didedahkan dengan perkembangan teknologi semasa di samping mengalami persekitaran kerja sebenar. Aktiviti kokurikulum juga dimasukkan sebagai usaha membentuk sahsiah pelajar yang baik dan bertanggungjawab.

Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah gabungan antara syarahan, kerja bengkel, kerja amali, kajian kes perbincangan dalam kumpulan, persembahan, tugasan dan latihan industri. Pelajar juga diberikan kursus projek di semester akhir untuk dilaksanakan secara berkumpulan untuk memberi peluang pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari. Mereka merekacipta, membuat kajian kes atau membuat inovasi dalam rekacipta sedia ada di samping mempelajari kemahiran menguruskan projek dalam persekitaran berkumpulan. Penilaian pelajar akan berdasarkan kepada keputusan peperiksaan dan penilaian berterusan ke atas segala tugasan yang diberikan sepanjang pengajian.

 

B. OBJEKTIF 

Di akhir program pelajar akan dapat:

  • Perolehi pengetahuan dan kemahiran  dalam bidang kejuruteraan Mekatronik.
  • Aplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk mengenalpasti keperluan spesifikasi sistem mekatronik.
  • Rekabentuk dan membangunkan sistem automasi yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik,mekanikal,elektrikal dan computer.
  • Laksanakan kemahiran praktikal yang dapat membantu pelajar melibatkan diri dalam persekitaran industri yang sebenar.

 

C. KURSUS YANG DITAWARKAN (JANGKA PANJANG)

Silibus yang digunapakai bagi kursus Diploma Teknologi Mekatronik adalah seperti berikut :

1. Diploma Teknologi/Diploma Kemahiran

    Silibus ILJTM   : Diploma Teknologi Mekatronik (L12)                                                        

    Rujukan NOSS : H-175-4  Pembantu Jurutera Mekatronik (Tahap 4)

2. Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates