Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu kami berjanji: 

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 


Pencapaian Piagam Pelanggan

(1 Mac 2022 hingga 28 April 2022)

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
 1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap   Kewangan  94 94 100% 
 2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja Pegawai Aduan Pelanggan   0 100% 
 3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10 haribulan berikutnya   Kewangan  27 27  100% 
 4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam 2 minggu selepas tarikh akhir Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Peperiksaan dan Persijilan  Unit Peperiksaan & Persijilan  347 (sesi 2/2021)  347 (sesi 2/2021)  100%
Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit  Pentadbiran  150 150 100%