msen

BAHAGIAN PENGURUSAN PELAJAR DAN LATIHAN (BPPL)

Ts. Hjh. Marina binti Sukor

Penolong Pengarah BPPL (DV48)

Tel: 07-4287733 (Samb: 6949) | Emel: marinasukor@jtm.gov.my

Azlina Binti Othman

Pegawai Latihan Vokasional (DV44) - BPPL

Tel: 07-4287733 (Samb: 5311) | Emel: azlina.othman@jtm.gov.my

Md Faridhilmi Bin Muslimin

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44 KUP)

Tel: 07-4287733 (Samb: 5311) | Emel: farid.hilmi@jtm.gov.my

Sharol Hazlee Bin Baharom

Pembantu Tadbir (N22) - BPPL

Tel: 07-4287733 (Samb: 5311) | Emel: sharol@jtm.gov.my

Awg Izammudyn Ihsan Nur Bin Awg Amin

Pembantu Kesatria (S19) - BPPL

Tel: 07-4287733 (Samb: 7917) | Emel: awang.izammudyn@jtm.gov.my