PENGURUSAN TERTINGGI

Ts. Hj. Sarman bin Hj. Rawan

Pengarah (DV54)

Tel: 07-4287733 (Samb: 5292) | Emel: sarman@jtm.gov.my

Nor Mazah Binti Bahnom (Baharom)

Setiausaha Pejabat (N29)

Tel: 07-4287733 (Samb: 6881) | Emel: normazah@jtm.gov.my

Ts. Ismail Bin Sukeeman

Timbalan Pengarah Latihan (DV52)

Tel: 07-4287733 (Samb: 5293) | Emel: ismail_s@jtm.gov.my

Ts. Nor Azlina Binti Ismail

Timbalan Pengarah Operasi (DV48)

Tel: 07-4287733 (Samb: 5313) | Emel: nor_azlina@jtm.gov.my

Noorajla bin Abd Jalil

Ketua Jabatan Elektrik (DV52 KC)

Tel: 07-4287733 (Samb: 6960) | Emel: noorajla@jtm.gov.my

Azmi bin Mohamad

Ketua Jabatan Mekanikal (DV48)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7611) | Emel: azmi_m@jtm.gov.my