Bahagian Pengajian Am

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat

Jamil Khir bin Zainol
Jamil Khir bin ZainolPegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG48)07-4287733 (samb. 5310) jamil.khir@jtm.gov.my
Mimi Nora binti Mohd Noh
Mimi Nora binti Mohd NohPegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44)07-4287733 (samb. 5310) miminora@jtm.gov.my
Nor Suhaida binti Mat Isa
Nor Suhaida binti Mat IsaPegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44)07-4287733 (samb. 5310) norsuhaidamatisa@jtm.gov.my