Pengurusan Tertinggi

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat

Ts. Haji Sarman bin Haji Rawan
Ts. Haji Sarman bin Haji RawanPengarah07-4287733 (samb. 5292) sarman@jtm.gov.my.
Ts. Ismail bin Sukeeman
Ts. Ismail bin SukeemanTimbalan Pengarah Latihan07-4287733 (samb. 5293) ismail_s@jtm.gov.my
Ts. Nor Azlina binti Ismail
Ts. Nor Azlina binti IsmailTimbalan Pengarah Operasi07-4287733 (samb. 5313) nor_azlina@jtm.gov.my
Noorajla bin Abd Jalil
Noorajla bin Abd JalilKetua Jabatan Elektrik (DV52 KC)07-4287733 (samb. 6960) noorajla@jtm.gov.my
Azmi bin Mohamad
Azmi bin MohamadKetua Jabatan Mekanikal (DV48)07-4287733 (samb. 7611) azmi_m@jtm.gov.my
Nor Mazah binti Bahnom (Baharom)
Nor Mazah binti Bahnom (Baharom)Setiausaha Pejabat (N29)07-4287733 (samb. 6811) normazah@jtm.gov.my